EMPRESA / Instal·lacions
Les instal·lacions d’Archivel Farma es troben a Badalona i han rebut l’autorització de l’Agència Espanyola del Medicament i de Productes Sanitaris per dur a terme la fabricació de medicaments d’ús humà en investigació. Les instal·lacions permeten la fabricació de medicaments biològics estèrils.

Presentacio Presentacio Presentacio