LA TB I LA ITBL / El problema
La pauta de tractament actual per tractar la infecció no ofereix una solució eficient.

mapa del món


Prevalença TB latent en milions