Archivel Farma participa en el consorci STriTuVaD

By 15/01/2019Recerca

Archivel Farma és un dels vuit socis del consorci STriTuVad, el principal objectiu del qual és demostrar com es pot utilitzar la modelització i la simulació avançada per a reduir els costos dels assaigs clínics requerits per a provar l’eficàcia de les noves teràpies per a la tuberculosi.

La tuberculosi (TB) és una de les malalties més mortíferes del món, amb un terç de la població mundial infectada. Els pacients es concentren principalment en els països en desenvolupament, però la TB representa un problema creixent als països desenvolupats, a causa de l’aparició de diversos ceps bacterians nous que són resistents a múltiples fàrmacs (MDR).

Quan una persona és diagnosticada de TB activa, la qüestió més crítica és la llarga durada de les teràpies disponibles. Una prometedora alternativa per escurçar la durada del tractament són les noves teràpies dirigides a l’hoste o “host-reaction therapies” (HRT) com a coadjuvants del tractament antibiòtic.

Els objectius finals als assaigs clínics per a les HRT són el temps d’inactivació i la incidència de la recurrència. Mentre que per al primer objectiu és possible, en alguns casos, tenir una evidència estadísticament significativa de l’eficàcia en un assaig clínic de fase II, la recurrència quasi sempre requereix un assaig de fase III, amb milers de pacients involucrats i enormes costos asociats.

En el projecte STriTuVaD s’ampliarà el Simulador Universal del Sistema Immunològic, desenvolupat pel Prof. Francesco Pappalardo a la Universitat de Catània, per a incloure tots els determinants rellevants de l’assaig clínic. El projecte establirà la precisió predictiva en front de pacients reclutats en l’assaig, generarà pacients virtuals i preveurà las seva resposta a les HRT que s’estan provant. Això es combinarà amb les observacions realitzades en pacients físics, emprant un nou enfocament d’assaig clínic augmentat “in silico” que utilitza un disseny adaptatiu Baiesià.

Aquest enfocament, si resulta ser eficaç, podria reduir dràsticament el cost de la innovació en un sector crític de la salut pública i posar a disposició dels pacients teràpies avançades a costos raonables .

El consorci STriTuVad està integrat per Etna Biotech (Itàlia), Università degli Studi di Catania (Itàlia), University of Sheffield (Regne Unit), Archivel Farma, Stichting Tuberculosis Vaccine Initiative (Països Baixos), Infectious Disease Research Institute (Estats Units), All-India Institute of Medical Sciences (Índia) i Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Itàlia).


Descarrega la nota de premsa en anglès (Dic 2018) / nota de premsa en castellà