El nostre enfocament

Un sol producte, múltiples indicacions

RUTI® s’ha desenvolupat com un agent immuno-modulador per tractar la tuberculosi (TB), però la seva capacitat per activar una resposta àmplia del sistema immune a diversos antigens ha impulsat Archivel Farma a estudiar-ne l’ús per a d’altres indicacions, com ara el tractament de la rinitis i altres malalties al·lèrgiques o la immunoteràpia per al càncer de bufeta.

Des dels seus inicis, RUTI® ha estat concebuda com una vacuna terapèutica que augmenta l’eficàcia i escurça la durada del llarg tractament multi-antibiòtic actual de la tuberculosi. RUTI® és una vacuna inactivada que indueix una forta immunitat poliantigènica, augmentant així la resposta immune específica Th1, tant contra antigens secretats com contra antigens estructurals.

RUTI® és una suspensió de liposomes de la substància farmacològica amb un excipient de càrrega. La substància farmacològica està basada en nanofragments de la paret cel·lular del Mycobacterium tuberculosis. Conté una àmplia barreja d’antigens liofilitzats obtinguts per un creixement de M. tuberculosis sota condicions d’estrès.

La vacuna es presenta com una pols seca per a la seva reconstitució amb aigua per a injeccions. La ruta d’administració de RUTI® és subcutània, en una única dosi. RUTI® ha demostrat una bona seguretat i una àmplia resposta immunològica en els estudis clínics de fase I i de fase II en pacients amb infecció tuberculosa latent (LTBI) i tuberculosis fàrmac -resistent (MDR-TB).

La capacitat demostrada per RUTI® d’activar el sistema immunitari i augmentar l’eficàcia de la quimioteràpia ofereix una resposta innovadora pel tractament de la tuberculosis.

Així Archivel Farma ha centrat la seva estratègia en el desenvolupament de RUTI® como una vacuna terapèutica per tractar la tuberculosis fàrmac-sensible (DS-TB) i fàrmac-resistent (MDR-TB). Actualment hi ha tres estudis en curs: un a Ucraïna per avaluar la seguretat; i dos a l’Índia i Argentina per avaluar la seguretat i l’eficàcia de l’administració de RUTI® a l’inici del tractament antibiòtic.

Paral·lelament RUTI® està sent desenvolupada com agent immunoterapèutic com teràpia complementaria a la BCG en el tractament del càncer de bufeta no invasiu, estratègia prime-booster. I com a prevenció de la rinitis i asma al·lèrgic, en estudis inicials en animals.

PreclinicalPhase IPhase IIPhase III*
RUTI®, Latent Tuberculosis Infection (LTBI), South Africa
RUTI®, a tuberculosis vaccine as an adjuvant treatment to shorten standard antibiotic treatment, and prevent relapse (DS-TB and DR-TB), in Ukraine, India and Argentina
RUTI® as immunotherapeutic agent in the prime-boost strategy in bladder cancer
RUTI® in allergic rhinitis and asthma

* The fase III will be carry out in 2024

RUTI® com vacuna terapèutica per la TB

RUTI® és una de les vacunes terapèutiques més avançades del món per a diferents indicacions de tuberculosi (TB).

La TB segueix sent un important problema de salut mundial. Des de 2011, ha sigut la principal causa de mort produïda per un únic agent infecciós, por sobre del VIH/sida. Des de 2015 fins 2020 la incidència de la tuberculosis s’estava reduint en un 2% anualment;  amb la pandèmia de COVID19 s’està observant un repunt de tuberculosis, passant a ser la segona causa de mort per malaltia infecciosa darrera la COVID19.

Un terç de la població mundial està infectada amb el Mycobacterium tuberculosis. Cada any s’estima que uns 10 milions de persones emmalalteixen de tuberculosis, de les quals 600.000 són casos de TB resistent als antibiòtics (MDR-TB y RR-TB).

Tot i que, amb un diagnòstic oportú i un tractament adequat, la majoria dels  casos de tuberculosis es poden curar, la infecció segueix causant més de 1,5 milions de morts a l’any (dels quals 250.000 són pacients afectats per la MDR-TB).

La vacuna RUTI® es un tractament adequat, en combinació amb  antibiòtics, tant per la TB drogosensible com per la MDR-TB i la TB latent. Ha sigut dissenyada per reduir la càrrega bacil·lar residual després d’un curt  període de tractament amb quimioteràpia. Per tant, l’administració de RUTI® te com objectiu augmentar l’eficàcia dels antibiòtics front la TB, reduint les taxes de recaiguda i, especialment, retallar la duració del tractament amb  quimioteràpia, evitant els efectes secundaris no desitjats en la salut del pacient.

IndicationsActive TBMDR-TBLTBI
Main target countriesDeveloping countries,
China, India and Russian Federation
Developing countries,
Russian Federation, China and India
US, Europe, Australia, Japan
Target populationPatients who are under treatment for an active TBPatients who are under treatment for a MDR-TBSubjects who are diagnosed with LTBI, either HIV+/- or BCG vaccinated or not
Product definitionRUTI® is an inactivated and polyantigenic vaccine against tuberculosis. RUTI® vaccine is a liposome suspension of the Drug Substance with a charge excipient. The Drug Substance is based on cell wall nanofragments of Mycobacterium tuberculosis. It contains a wide mixture of freeze-dried antigens obtained by a M. tuberculosis growth under stress conditions.
Product presentationRUTI® vaccine is presented as a dry powder for reconstitution.
33 µg DS / vial, resuspended with 0,4mL water for injection and injected 0,3mL
[It has been formulated for 260, 66.7 and 33.3 µg of FCMtb per vial]
Route of administrationSubcutaneously
Dosage scheduleA single injection given after 3rd month of the standard chemotherapy treatment
Chemotherapy treatment is reduced from 9 to 3 ½ months.
A single injection given after 3 or 4 months of the chemotherapy treatment
Chemotherapy treatment is reduced from 21 to 6 months.
A single injection given after 1st month of the standard chemotherapy treatment
Standard chemotherapy treatment to be stopped after injection.
Shelf-lifeThe product is stable for 7.5 years as minimum.
StorageThe stability program has been conducted at 5ºC± 5ºC and 25ºC± 2ºC.
Expected efficacy and clinical benefitsReduction of duration of treatment and relapse rates by increasing the efficacy of the full standard chemotherapy treatmentEquivalent or better efficacy to a full standard chemotherapy treatment
Minimization of side effects and higher compliance of treatment
No need of retreatment chemotherapy
Minimization of side effects and higher compliance of treatment

RUTI® com agent immunoterapèutic

Càncer de bufeta

En els homes, el càncer de bufeta se situa com la cinquena causa de mort per càncer en els països desenvolupats (després del càncer de pròstata, pulmó, colorectal i de estómac). En el context europeu, España es el segon país en l’índex de mortalitat per càncer de bufeta en homes.

La majoria dels càncer de la bufeta comencen en el revestiment més intern de la bufeta, el denominat uroteli o epiteli de transició.  Els càncers de bufeta es descriuen, com càncers no invasius (NMIBC) encara que es trobin en la capa interna de las cèl·lules (l’epiteli de transició), però no han arribat a capes més profundes, i com càncers invasiu (MIBC).

Els NMIBC suposen el 70-80% de tots els diagnòstics inicials de càncer de bufeta i són un grup heterogeni de tumors. La recurrència tumoral es bastant freqüent i es produeix en un 60%-90% dels pacients tractats únicament amb   cirurgia. (Font: American Cancer Society).

Des de mitjans de la dècada de 1980, la vacuna BCG (Bacillus Calmette-Guérin) —procés profilàctic habitual per prevenir la TB— s’ha administrat com tractament estàndard del càncer de bufeta muscular no invasiu (NMIBC). La BCG atura o endarrereix el creixement dels càncers de bufeta i la seva extensió cap a les capes més profundes del teixit.

Archivel Farma està duent a terme un estudi clínic de fase Ib, en col·laboració amb l’Institut Germans Tries i Pujol (IGTP), per avaluar l’ efecte prime-boost de RUTI® com adjuvant en individus amb NMIBC tractats amb BCG intravesical.

Asma i rinitis

La rinitis i altres reaccions al·lèrgiques s’han relacionat amb la denominada hipòtesis de la higiene. Segons aquesta hipòtesis, la disminució de la incidència de infeccions en els països occidentals i, més recentment, en els països en vies de desenvolupament es l’origen de la creixent incidència de malalties al·lèrgiques. La raó podria ser un desequilibri de les poblacions de cèl·lules T.

A més a més, la vacunació amb bacil Calmette-Guérin (BCG), una vacuna contra la tuberculosis, ha demostrat un augment de la resposta de les cèl·lules Th1 i, per tant, dona protecció contra les al·lèrgies.

RUTI® ha mostrat, en estudis pre-clínics i clínics, la capacitat de induir una resposta cel·lular Th1 i, en proves realitzades en models d’asma al·lèrgica generada per ovoalbúmina en ratolins, la capacitat d’atenuar reacciones al·lèrgiques, como la hiperactivitat de les vies respiratòries (AHR), l’eosinofília i la limfocitosis en les vies respiratòries.

Basant-se en aquests resultats, Archivel Farma treballa en la cerca de socis per dur a terme un estudi de prova de concepte en humans que utilitzarà RUTI® com un tractament per reduir els símptomes de rinitis estacionals; i l’avaluació de l’ús de RUTI® como adjuvant en les immunoteràpies específiques d’al·lèrgens.