Política de privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ARCHIVEL FARMA SL informa que és titular del lloc web www.archivelfarma.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, ARCHIVEL FARMA SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és ARCHIVEL FARMA SL, amb CIF B63919906 i domicili social a C/ FOGARS DE TORDERA 61 08916, BADALONA (BARCELONA), inscrit al Registre Mercantil, al Volum 38878, foli 172, full B 315301, inscripció 9. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: archivel@archivelfarma.com

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús a través del lloc web d’ARCHIVEL FARMA SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’ARCHIVEL FARMA SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d’ARCHIVEL FARMA SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per ARCHIVEL FARMA SL per a l’accés a continguts o serveis concrets que s’ofereixen pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per ARCHIVEL FARMA SL contràriament al què disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de terceres persones o del mateix funcionament del web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

ARCHIVEL FARMA SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedit mitjançant els enllaços.

ARCHIVEL FARMA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que puguin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ARCHIVEL FARMA SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per internet pugui patir l’usuari.

Modificacions

ARCHIVEL FARMA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant en el que es refereix als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible a dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ARCHIVEL FARMA SL amb CIF B63919906 i domicili social situat a C/ FOGARS DE TORDERA 61 08916, BADALONA (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, ARCHIVEL FARMA SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord a l’existència del seu consentiment.

ARCHIVEL FARMA SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ARCHIVEL FARMA SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic archivel@archivelfarma.com

Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

ARCHIVEL FARMA SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’ARCHIVEL FARMA SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola com la comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ARCHIVEL FARMA SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ARCHIVEL FARMA SL. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’ARCHIVEL FARMA SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

ARCHIVEL FARMA SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la indeguda utilització del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a l’arbitratge o a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ARCHIVEL FARMA SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Fogars de Tordera, 61
Pol. Ind. Bonavista
08916 Badalona

T: +34 93 497 24 56
F: +34 93 497 24 57