Els resultats de l’assaig clínic de Fase II de RUTI®, publicats a Plos One

By 28/02/2014Recerca

La prestigiosa revista Plos One acaba de publicar l’article “Safety, Tolerability, and Immunogenicity of the Novel Antituberculous Vaccine RUTI: Randomized, Placebo-Controlled Phase II Clinical Trial in Patients with Latent Tuberculosis Infection”, en el qual es resumeixen els resultats obtinguts en l’estudi de Fase II dut a terme a Sud-Àfrica —en concret a les localitats de Bloemfontein, George i Port Elizabeth—, entre juliol de 2010 i abril de 2011.

L’article, signat per Andre S. Nell,1 Eva D’lom,2 Patrick Bouic,3 Montserrat Sabaté,4 Ramon Bosser,5 Jordi Picas,6 Mercè Amat,6 Gavin Churchyard,7 i Pere-Joan Cardona6,8, conclou que aquest assaig clínic de fase II demostra una tolerabilitat raonable de RUTI®. El perfil d’immunogenicitat de la vacuna en subjectes amb tuberculosi latent (LTBI), fins i tot sent variable entre grups, permet considerar una sola injecció com una de les dosis més altes en futurs assaigs, precedida per una fase clínica de seguretat ampliada.

 


1 PAREXEL Early Phase Clinical Unit, Bloemfontein, South Africa
2 PAREXEL International, Madrid, Spain
3 Synexa Life Sciences, Cape Town, South Africa
4 TFS Develop, Barcelona, Catalonia, Spain
5 Janus Developments, Barcelona, Catalonia, Spain
6 Archivel Farma, Badalona, Catalonia, Spain
7 The Aurum Institute, Johannesburg, South Africa
8 Unitat de Tuberculosi Experimental (UTE), Institut per a la Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona, Badalona, Catalonia, Spain